RODCRAFT Pneumatic Tools

on
Categories: Post Formats

วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับเครื่องมือลม “RODCRAFT”

🔥  รู้หรือไม่ ⁉️ TPC2000GROUP เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
📌  การันตีคุณภาพจากประเทศเยอรมนี 🇩🇪
📌  เหมาะสำหรับผู้ใช้ในกลุ่มงานซ่อมบำรุง ศูนย์บริการรถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม
📌  มีเครื่องมือลมให้เลือกใช้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบล็อคลม เครื่องเจียร์ลม ฯลฯ รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง เช่น ประแจทอร์ค เป็นต้น