About Us

TPC2000GROUP “ศูนย์รวมเครื่องมือช่างเกรดพรีเมี่ยม สำหรับงานอุตสาหกรรม”

About Us - TPC2000 (TPC2000 200128 0010)

TPC2000GROUP เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ ประกอบไปด้วย 3 บริษัทในเครือ เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในแต่ละเขตพื้นที่ 

TPC2000GROUP เปิดรับสมัครงาน
About Us - TPC2000 (TOS team)
About Us - TPC2000 (team e1587720882828)

Milestones

ในอดีต

ดำเนินกิจการในเวิ้งนครเกษม มานานกว่า 50 ปี

พ.ศ. 2543

แยกกิจการ และก่อตั้งบริษัทใหม่ในนาม  บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด” โดยมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อขยายฐานการให้บริการ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแหล่งอุตสาหกรรมภาคตะวันออกได้ดียิ่งขึ้น

พ.ศ. 2544

ก่อตั้งบริษัทในเครือบริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัดโดยมีสำนักงานอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2545

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า CROMWELL GROUP อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมครบวงจร จากประเทศอังกฤษ โดย TPC2000GROUP เราเป็นตัวแทนที่มียอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2551

บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ที่ อาคารทศพร .เมือง .ระยอง และมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

พ.ศ. 2554

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ RIDGID จากสหรัฐอเมริกา และ RODCRAFT จากประเทศเยอรมนี  หลังจากนั้นบริษัทฯ เริ่มเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจจากการซื้อมาขายไปในประเทศอย่างเดียว เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ ชั้นนำทั่วโลก แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเรื่อยมา

พ.ศ. 2555

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ HOFFMANN GROUP  จากประเทศเยอรมนี

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งบริษัทในเครือบริษัท แฟคทอรี่ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งเน้นการขายสินค้าแบรนด์ HOFFMANN GROUP เป็นหลัก

พ.ศ. 2560

สร้าง Showroom & Training Center แห่งใหม่ ที่สำนักงานใหญ่จังหวัดระยอง

ปัจจุบัน

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการคัดสรรผลิตภัณฑ์, การให้บริการ และระบบปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านอย่างครบวงจร