กรรไกรตัดโลหะไร้สาย 2.0 มม. 18 โวลท์

Code: 18118022

MILWAUKEE

In Stock

Description

• รุ่น M18 BMS20-0
(เคริ่องเปล่า)
• ความเร็วรอบ 0 – 2500 รอบ/นาที
• กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์

Additional information

Brand