กล่องใส่เครื่องมือ

Code: 129305050

MILWAUKEE

In Stock

Description

• รุ่น 48-22-8425
• PACKOUT ขนาดใหญ่
• เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแบบแยกส่วน
• ผลิตจากโพลิเมอร์ทนต่อแรงกระแทก
• มาตรฐาน IP65 รับรองในทุกสภาพอากาศ
• มุมเสริมโลหะ (48-22-8424, 48-22-8425)
• จุดล็อคเสริมโลหะ
• ถาดใส่ของภายใน (48-22-8424, 48-22-8425)
• มีแผ่นโฟมที่สามารถตัดแต่งได้ (48-22-8450)

Additional information

Brand