กล่องใส่เครื่องมือ

Code: 129305052

MILWAUKEE

In Stock

Description

• รุ่น 48-22-8430
• PACKOUT Organizer
• เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแบบแยกส่วน
• ผลิตจากโพลิเมอร์ทนต่อแรงกระแทก
• ถังใส่อุปกรณ์แบบถอดและแขวนติดตั้งได้ (48-22-8430, 48-22-8435)
• ถังใส่อุปกรณ์ถอดออกได้และมีที่กั้นแยกได้ (48-22-8431, 48-22-8436)
• มาตรฐาน IP65 รับรองในทุกสภาพอากาศ
• ถังใส่อุปกรณ์ภายในจะถูกปิดสนิทเ• วลาปิดฝากล่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใส่ในแต่ละกล่องจะไม่ไหลเทปนกัน

Additional information

Brand

ประเภท-type