เครื่องมือบานท่อทองแดง 45 องศา

Code: RID-24797

RIDGID(USA), เครื่องมือบานแป๊ปทองแดง

In Stock

Description

• Model No. : 345/150
• Description : 45? SAE-(double flares)
• Sizes (in.) : No. 345 w/No. 150 Tubing Cutter and Case Kit
• Weight (kg) : 1.6

Additional information

Brand

ประเภท-type