น้ำยาแทรกซีม สีแดง รุ่น SKL-SP2 (Spotcheck Solvent Removable Penetrant)

Code: MAG-SKL-SP2

Spotcheck SKL-SP2 Solvent Removable Penetrant เป็นสเปรย์ที่จะแทรกตัวเข้าระหว่างรอยแตกของเนื้อวัสดุ เนื้อสเปรย์จะเป็นสีแดงเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นรอยแตกได้ง่ายขึ้น
Classifications : Type 2, Method B, C or D
ขนาดบรรจุ 400 ml.

In Stock

Description

MAGNAFLUX เป็นสเปรย์ที่ใช้ในขั้นตอนการทดสอบหรือตรวจสอบการเกิดการแตกร้าวของเนื้อโลหะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิตหรือจากการใช้งาน เช่น โลหะที่ผ่านขั้นตอนการเชื่อมมา โลหะที่ผ่านการอบชุบผิวมา โลหะที่ผ่านการดัดงอมา หรือโลหะที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อนมา เป็นต้น

สเปรย์ MAGNAFLUX ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุสากลเพื่อลองรับขั้นตอนการทดสอบ โดยที่สเปรย์จะมีหลายชนิดใช้ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน

Spotcheck SKL-SP2 Solvent Removable Penetrant เป็นสเปรย์ที่จะแทรกตัวเข้าระหว่างรอยแตกของเนื้อวัสดุ เนื้อสเปรย์จะเป็นสีแดงเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นรอยแตกได้ง่ายขึ้น
Classifications : Type 2, Method B, C or D
ขนาดบรรจุ 400 ml.

SKL-SP2-Aerosol_Safety-Data-Sheet

Additional information

Brand

ประเภท-type

Call Now
LINE OA