ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

Code: RID-69934

RIDGID(USA), ปากกาจับเหล็กเหนียวพร้อมฐานหมุน

In Stock

Description

• Model : 4
• Description : Forged Vise 1/4”+2

Additional information

Brand

Catagories