ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

Code: RID-69635

RIDGID(USA), ปากกาจับเหล็กเหนียวพร้อมฐานหมุน

In Stock

Description

• Model : 5
• Description : Forged Vise 1/2”+2

Additional information

Brand

Catagories