เลื่อยชักเอนกประสงค์ไร้สาย 18 โวลท์

Code: 18276015

MILWAUKEE

In Stock

Description

• รุ่น M18 FSX-0C
(เคริ่องเปล่า)
• อัตราช่วงชัก 0-3000 ครั้ง/นาที
• กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์
• น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 2.6 กก.

Additional information

Brand

ประเภท-type

, ,