เลื่อยวงเดือนตัดเหล็ก 150 มม.

Code: 18222008

MILWAUKEE

In Stock

Description

• รุ่น M18 FMCS-0X
(เคริ่องเปล่า)
• กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์
• น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 4.2 กก.

Additional information

Brand

ประเภท-type

,