ประแจแอลหกเหลี่ยม

Call for Price

• ชุดประแจแอลหกเหลี่ยม 9 ตัว/ชุด
• ขนาด : 1/16-1/2″
• SB-plasstic holder : 1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2
• Weight : 430 g

Scroll to Top