ประแจแอลหกเหลี่ยมหัวบอล

Call for Price

• ชุดประแจแอลหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว/ชุด
• ขนาด : 1.5-10 mm
• SB-plasstic holder : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10

Scroll to Top