ประแจแอลหกเหลี่ยมหัวบอล

Call for Price

• ชุดประแจแอลหกเหลี่ยม 13 ตัว/ชุด
• ขนาด : 0.05-3/8″
• SB-plasstic holder : 0.05-1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8

Scroll to Top