รอกโซ่ รอกโยก

Call for Price

• ความสามารถยก (tons) : 1
• I-Beam Width (m) : 80-146
• Rated Load (KN) : 12.5
• ขนาด A x B x C (mm) : 317 x 216 x 253 x 170

Scroll to Top