รอกโซ่ รอกโยก

Call for Price

• ความสามารถยก (tons) : 1600
• ความสมารถในการดึง (kg) : 2400
• ขนาดของสลิง (mm) : 11
• ความยาวของด้ามโยก (mm) : 1200
• ขนาด A x B x C (mm) : 545 x 284 x 97
• น้ำหนัก (mm) : 12

Scroll to Top