รอกโซ่ รอกโยก

Call for Price

• ความสามารถยก (tons) : 2
• I-Beam Width (m) : 80-168
• Rated Load (KN) : 25
• ขนาด A x B x C (mm) : 360 x 260 x 310 x 180

Scroll to Top