รอกโซ่ รอกโยก

Call for Price

• ความสามารถยก (tons) : 3
• I-Beam Width (m) : 88-168
• Rated Load (KN) : 37.5
• ขนาด A x B x C (mm) : 380 x 300 x 357 x 180

Scroll to Top