รอกโซ่ รอกโยก

Call for Price

• ความสามารถยก (tons) : 3200
• ความสมารถในการดึง (kg) : 4000
• ขนาดของสลิง (mm) : 16
• ความยาวของด้ามโยก (mm) : 1200
• ขนาด A x B x C (mm) : 660 x 325 x 116
• น้ำหนัก (mm) : 28

Scroll to Top