รอกโซ่ รอกโยก

Call for Price

• ความสามารถยก (tons) : 5
• I-Beam Width (m) : 100-180
• Rated Load (KN) : 62.5
• ขนาด A x B x C (mm) : 400 x 345 x 400 x 210

Scroll to Top