รอกโซ่ รอกโยก

Call for Price

• ความสามารถยก (tons) : 800
• ความสมารถในการดึง (kg) : 1200
• ขนาดของสลิง (mm) : 8.3
• ความยาวของด้ามโยก (mm) : 800
• ขนาด A x B x C (mm) : 426 x 238 x 64
• น้ำหนัก (mm) : 6.4

Scroll to Top