รอกโซ่ รอกโยก

Call for Price

• ความสามารถยก (tons) : 10
• I-Beam Width (m) : 122-203
• Rated Load (KN) : 125
• ขนาด A x B x C (mm) : 443 x 395 x 520 x 220

Scroll to Top