พัดลมถังกลม

Call for Price

• Description : พัดลมดูดอากาศ ขนาด 10″ (250mm)
• Voltage : 220-240V/ 50Hz
• Power [W] : 320
• rpm [min-1] : 2800
• Capacity [m3/min] : 43
• Pressure [Pa] : 294
• Noise [dB(A)] : 68

Scroll to Top