พัดลมถังกลม

Call for Price

• Description : พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12″ (300mm)
• Voltage : 220-240V/ 50Hz
• Power [W] : 520
• rpm [min-1] : 2800
• Capacity [m3/min] : 65
• Pressure [Pa] : 373
• Noise [dB(A)] : 71

Scroll to Top