พัดลมถังกลม

Call for Price

• Description : พัดลมดูดอากาศ ขนาด 16″ (400mm)
• Voltage : 220-240V/ 50Hz
• Power [W] : 1100
• rpm [min-1] : 2800
• Capacity [m3/min] : 96
• Pressure [Pa] : 700
• Noise [dB(A)] : 80

Scroll to Top