พัดลมถังกลม

Call for Price

• Description : พัดลมดูดอากาศ ขนาด 20″ (500mm)
• Voltage : 220-240V/ 50Hz
• Power [W] : 2000
• rpm [min-1] : 2800
• Capacity [m3/min] : 200
• Pressure [Pa] : 1050
• Noise [dB(A)] : 88

Scroll to Top