สว่านขาแม่เหล็ก

Call for Price

ขนาดไฟ : 220 V. / 50 Hz. / 3.5 A
• เส้นผ่าศูนย์กลาง : 16 mm. thru 50 mm.
(23/32″ thru 1.31/32″)
• ความเร็วรอบ : 500 R.P.M./780 R.P.M.
• เจาะลึก : 50 mm. (1.31/32″)
• ขนาดแม่เหล็ก : 200×100 mm.
(7-7/8″ x 3-15/16″)
• น้ำหนัก : 25 KG.
• แท่นแม่เหล็กมาพร้อมกับสว่านไฟฟ้า

Scroll to Top