สเปรย์แทรกซึมรอยแตก (Penetrant)


สำหรับพ่นลงบนพื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการเช็ครอยแตกร้าว หากผิวของชิ้นงานมีรอยแตกร้าว สเปรย์จะแทรกซึมลงในรอยแตกนั้น

In Stock

Description

TASETO Color Check

ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เป็นสเปรย์ตรวจสอบรอยแตกร้าวของชิ้นงานโลหะจากกระบวนการงานเชื่อม, งานปั๊มขึ้นรูป, งานหล่อขึ้นรูป, งานที่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง หรือชิ้นงานที่ผ่านการชน การกระแทก จนเกิดการแตกร้าว

สามารถใช้ในกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน

  • MIL-I-25135E / AMS-2644
  • JIS Z2343-2 / ISO 3452-2
  • MIL-STD-6866
  • ASTM 1417
  • ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section V Article 6

ขั้นตอนการใช้งาน

  • ใช้สเปรย์ทำความสะอาด (Cleaner/Remover) กระป๋องสีฟ้า พ่นทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานบริเวณที่จะทำการตรวจสอบรอยแตกร้าว ให้พื้นผิวแห้งสะอาด
  • หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานบริเวณที่จะทำการตรวจสอบรอยแตกร้าวแล้ว ใช้สเปรย์แทรกซึมรอยแตกร้าว(Penetrant) กระป๋องสีแดง พ่นลงที่ตำแหน่งพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบรอยแตกร้าว และรอให้สีสเปรย์แห้ง ใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 60 นาที
  • เมื่อสีสเปรย์แทรกซึมรอยแตกร้าว (Penetrant) แห้งแล้ว ทำการเช็ดสีสเปรย์แทรกซึมรอยแตกร้าวออกจากพื้นผิวของ ชิ้นงาน โดยใช้สเปรย์ทำความสะอาด (Cleaner/Remover) พ่นใส่ผ้าสะอาดแล้วเช็ดสีสเปรย์แทรกซึมรอยแตกร้าว (Penetrant) ออกหากชิ้นงานที่ทำการตรวจสอบมีรอยแตกร้าวเกิดขึ้น สีสเปรย์ตรวจสอบรอยแตกร้าว (Penetrant)จะแทรกเข้าไปในรอยแตก ทำให้ผู้ทำการตรวจสอบสังเกตเห็นได้
  • เพื่อให้สีแดงของสเปรย์แทรกซึมรอยแตกร้าว (Penetrant) ที่แทรกเข้าไปในรอยแตกร้าวเด่นชัดมากขึ้น จะใช้สเปรย์เน้นรอยแตก (Developer) กระป๋องสีเทา พ่นทับลงบนพื้นผิวบริเวณที่ได้พ่นสเปรย์แทรกซึมรอยแตกร้าว(Penetrant)ไว้ และได้เช็ดสีสเปรย์แทรกซึมรอยแตกร้าวที่พื้นผิวของชิ้นงานออกไปแล้ว ปล่อยให้สเปรย์เน้นรอยแตก (Developer) ที่พ่นลงบนพื้นผิวของชิ้นงานแห้งตัว ใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 30 นาที ตัวสเปรย์เน้นรอยแตกร้าว(Developer) จะทำให้สีของสเปรย์แทรกซึมรอยแตกร้าว (Penetrant) ที่แทรกเข้าไปในรอยแตกร้าวของชิ้นงานเด่นชัดยิ่งขึ้น สังเกตเห็นได้ง่าย